Konkurs za upis u Medresu

Datum objave: 28 May 2021
Vijesti

Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa i člana 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

K O N K U R S

za upis učenika u I (prvi) razred u školskoj 2021/2022. godini

Kandidati za upis u medresu ''Reis Ibrahim-ef. Maglajlić'' u Banjoj Luci u školskoj 2021/2022. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da nisu stariji od 18 godina,

b) da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,

c) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Prijava i upis učenika u prvi razred u školsku 2021/2022. godinu realizirat će se elektronski, putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., putem pošte ili lično u sekretarijatu Škole.

Kandidati za upis u medrese neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni.

Uz aplikaciju na konkurs za upis učenika u prvi razred medrese svaki kandidat će na odgovarajući način priložiti sljedeće dokumente:

1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,

2. uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 19. juna 2021. godine.

Medrese će objaviti rezultate upisa na web stranici www.mbl.ba najkasnije tri dana nakon isteka roka za prijem učenika.

Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u sekretarijat Medrese najkasnije tri dana od dana objavljivanja preliminarne liste rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na web stranici www.mbl.ba ili putem maila koja je naveden u tekstu .