Sastanak sa imamima Medžlisa IZ-e Banja Luka

Datum objave: 26 Sep 2019
Vijesti

U četvrtak, 26. septembra, muftija banjalučki, Nusret-ef. Abdibegović održao je sastanak sa imamima Medžlisa IZ-e Banja Luka, povod sastanka je bio novi Pravilnik o radu i organizaciji medžlisa i džemata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Na sastanku koji je upriličen povodom usvajanja Pravilnika o radu i organizaciji medžlisa i džemata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, savjet imama Medžlisa IZ-e Banja Luka ocjenio je pozitivnim i podržao prijedlog i smijernice da se buduće organizacijske aktivnosti pokreću i razmatraju sa nivoa džemata, odnosno da se u budućim potezima predhodno čuje glas i zatraži mišljenje džematskog odbora.

Imami su izrazili zabrinutost zbog sve manjeg broja članova Islamske zajednice, te pasivnog odnosa džematskih odbora. Imajući u vidu navedeno imami smatraju za nužno potrebnim aktiviranje svih pozitivnih snaga i kapaciteta koji stoje na raspolaganju i koji mogu pomoći u prevazilaženju pasivnog stanja.

Savjet imama Medžlisa IZ-e Banja Luka potvrđuje da su imami u dosadašnjem radu bili izolovani po pitanju vakufa i vakufske imovine, te insistiraju na promjeni takvog odnosa i očekuju transparentnost u radu naspram spomenute imovine.

Imami se zahvaljuju svim vakifima, donatorima, članovima i građanima koji iskazuju svoju brigu i odgovornost naspram Zajednice, te pozivaju dobronamjerne da u budućnosti svoje sugestije, svoja zapažanja, dobronamjerne kritike, ostvaruju putem i kroz džematske odbore. Treba znati da svako isključivanje džematskih odbora ne vodi uspješnom radu i prosperitetu Zajednice.